Sanace vlhkého zdiva

PODŘEZÁNÍ ZDIVA ŘETĚZOVOU PILOU

Podřez vlhkého zdiva řetězovou pilou s vložením PE hydroizolační desky, se zaklínováním klíny o různé tloušťce dle šíře řezu a následnou injektáží drázky maltovou směsí.

PODŘEZÁNÍ ZDIVA LANOVOU PILOU

Pokud se jedná o podřez staveb z kamene, betonu, smíšeném zdivu nebo jiných tvrdých materiálů nebo staveb, kde není rovná spára mezi vrstvami doporučujeme použít lanovou pilu. Jedná se o řez pilou se speciálním lanem osazeným diamantovými segmenty. Lano je vedeno ukotvenými kladkami a umožňuje řezy železobetonem, kamenem, ale také v hůře přístupných místech. Sanace pokračuje s vložením PE hydroizolační desky, se zaklínováním plastovými klíny o různé tloušťce dle šíře řezu a následnou injektáží drážky maltovou směsí. 

CHEMICKÁ INJEKTÁŽ ZDIVA

Izolaci vlhkého zdiva provádíme pomocí vrtů a následnou tlakovou aplikací speciálního injektážního krému vybraného dle charakteru zdiva, druhu vlhkosti a ostatních podmínek.

Ceník sanace vlhkého zdiva Cena bez DPH
Obhlídka stavby bezplatná
Příprava staveniště 1 800 Kč
Sanace vlhkého zdiva od 1 900 Kč / bm
Tlaková injektáž polyuretanovou pryskyřicí 4 990 Kč / m²